Pekerja

Jabatan Tenaga Kerja Sabah mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat dan menyelesaikan aduan tuntutan kewangan seperti gaji, gaji ganti notis, faedah penamatan kerja dan lain-lain faedah kewangan yang tertakluk di dalam kontrak perkhidmatan pekerja.

 

Majikan

Jabatan Tenaga Kerja Sabah menyiasat dan menyelesaikan aduan tuntutan kewangan daripada majikan khusus berkaitan gaji ganti notis sahaja.  

 

Senarai Semak

 ·         Pengadu perlu mengemukakan alamat penuh majikan.

 ·         Salinan surat perlantikan atau tawaran pekerjaan.

 ·         Salinan terma-terma dan syarat-syarat am perkhidmatan pekerjaan.

 ·         Dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

 

 

 

 

 

Page generated in 0.07759 seconds.