Ordinan memperuntukkan kuasa kepada Pengarah Tenaga Kerja untuk memberi pengecualian terhadap beberapa peruntukan Ordinan.

Kebenaran-kebenaran tersebut di mana Pengarah mempunyai kuasa pada masa ini adalah:

  1. Permit sekatan wanita bekerja malam;

  2. Permit pendahuluan gaji;

  3. Permit kelonggaran waktu kerja biasa;

  4. Permit pengumpulan cuti rehat mingguan;

  5. Permit waktu kerja syif;

  6. Permit potongan gaji;

  7. Permit penyimpanan daftar pekerja dalam bentuk lain;
  8. Permit kebenaran untuk bekerja melebihi kad kerja lebih masa; dan

  9. Permit simpan daftar di Ibu Pejabat syarikat.
Page generated in 0.07728 seconds.