PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

JABATAN TENAGA KERJA SABAH

BAGI TAHUN 2017    

* Pencapaian ini dikeluarkan setiap suku tahun semasa (KEMASKINI PADA NOV 2017)

BIL
AKTIVITI
PERATUS
PENCAPAIAN
1
Melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat pekerjaan mengikut sasaran tahunan yang telah ditetapkan dan mengeluarkan 100% notis pematuhan daripada bilangan ketidakpatuhan yang ditemui.
Pemeriksaan 78% 
 
2
Menyelesaikan semua aduan buruh dalam tempoh 21 hari dari tarikh kes dikendalikan
89%
3
Menyelesaikan setiap kes buruh dalam tempoh 45 hari daripada tarikh kes diselesaikan
81%
4
Menyelesaikan semua kes tuntutan pampasan pekerja seperti berikut:
I) Kes Hilang Upaya Sementara (HUS) dalam tempoh 5 hari dari tarikh maklumat lengkap diterima
96%
ii) Kes Hilang Upaya Kekal (HUK) dan Maut dalam tempoh 5 hari dari tarikh maklumat lengkap diterima
93% (M)  76% (HUK)
5
Memproses dan mengeluarkan lesen untuk menggaji pekerja bukan pemastautin dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan lengkap daripada majikan
99.9%
6
Mendaftar kes di mahkamah dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan izin pendakwaraya
-
7
Memproses dan menyelesaikan semua permohonan permit dalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima
99%
8
Membantu menempatkan pencari kerja sebanyak 5% daripada KPI YB Menteri sebanyak 260,000 penempatan
115%
9
Memberi maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 3 hari dan mengemukakan laporan lengkap dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima
Maklumbalas-100%
Penyelesaian-57%
Page generated in 0.06231 seconds.