VISI
Penggerak Utama Di Dalam Menjana Pengurusan Sumber Manusia Yang Cemerlang Di Sektor Swasta.

 

MISI
Membangun Masyarakat Industri Yang Produktif, Bermaklumat, Berdisiplin, Penyayang Serta Responsif Kepada Perubahan-Perubahan Persekitaran Dalam Suasana Perburuhan.

 

DASAR KUALITI

Jabatan Tenaga Kerja Sabah Sentiasa Komited Kepada Perkhidmatan Yang Berkualiti Untuk Memastikan kesejahteraan Setiap Pekerja Terjamin Dan Keharmonian Perusahaan Dalam Negara TerpeliharaOBJEKTIF

(i)        Melindungi kepentingan dan memajukan kebajikan masyarakat industri;

(ii)       Mengutama dan mengekalkan peluang-peluang pekerjaan kepada warganegara;

(iii)     Membantu industri meningkatkan daya saing bagi menghadapi cabaran-cabaran

globalisasi;

(iv)      Mewujudkan tenaga kerja dan majikan yang berpengetahuan dalam hal perburuhan

dan undang-undang buruh demi membina suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan perindustrian dan pelaburan.

 

Page generated in 0.0613 seconds.