PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

JABATAN TENAGA KERJA SABAH

BAGI TAHUN 2017    

* Pencapaian ini dikeluarkan setiap suku tahun semasa (KEMASKINI PADA OKT 2017)

BIL

AKTIVITI

PERATUS

PENCAPAIAN

1

Melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat pekerjaan mengikut sasaran tahunan yang telah ditetapkan dan mengeluarkan 100% notis pematuhan daripada bilangan ketidakpatuhan yang ditemui.

Pemeriksaan 101% 

 

2

Menyelesaikan semua aduan buruh dalam tempoh 21 hari dari tarikh kes dikendalikan

58%

3

Menyelesaikan setiap kes buruh dalam tempoh 45 hari daripada tarikh kes diselesaikan

79%

4

Menyelesaikan semua kes tuntutan pampasan pekerja seperti berikut:

I) Kes Hilang Upaya Sementara (HUS) dalam tempoh 5 hari dari tarikh maklumat lengkap diterima

68%

ii) Kes Hilang Upaya Kekal (HUK) dan Maut dalam tempoh 5 hari dari tarikh maklumat lengkap diterima

56% (M)  59% (HUK)

5

Memproses dan mengeluarkan lesen untuk menggaji pekerja bukan pemastautin dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan lengkap daripada majikan

99.4%

6

Mendaftar kes di mahkamah dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan izin pendakwaraya

-

7

Memproses dan menyelesaikan semua permohonan permit dalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima

100%

8

Membantu menempatkan pencari kerja sebanyak 5% daripada KPI YB Menteri sebanyak 260,000 penempatan

132%

9

Memberi maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 3 hari dan mengemukakan laporan lengkap dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima

100%

 

Page generated in 0.06686 seconds.