PERANAN DAN FUNGSI JABATAN


Dalam mencapai matlamat jabatan, Jabatan Tenaga Kerja Sabah melaksanakan dua fungsi utama seperti berikut:-


a) Fungsi Pengurusan

b) Fungsi Operasi


            i. Penguatkuasaan Undang-Undang Buruh

            ii. Perkhidmatan Pekerjaan

 

 

FUNGSI PENGURUSAN

§  Menyelia, mengawasi dan mengawal perjalanan jentera pentadbiran am jabatan;

§  Melatih pegawai dan kakitangan;

§  Menjalankan penyelidikan dan perancangan

 

FUNGSI OPERASI

i) Penguatkuasaan Undang-Undang Buruh

 • Melakukan pemeriksaan Statutori ke tempat-tempat pekerjaan untuk menentukan peruntukan-peruntukan undang-undang buruh dipatuhi oleh para majikan dan pekerja.
 • Menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan buruh dan tuntutan pampasan pekerja.
 • Mengawal pengambilan dan penggajian pekerja-pekerja bukan pemastautin melalui pengeluaran Lesen Untuk Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin.
 • Menjalankan operasi-operasi penguatkuasaan khas seperti serbuan ke tempat-tempat pekerjaan yang disyaki ada menggaji pekerja-pekerja tanpa izin, bersama dengan jabatan-jabatan atau agensi-agensi penguatkuasaan yang lain.
 • Menjalankan pendakwaan ke atas pihak majikan yang melanggar peruntukan undang-undang buruh
 • Mengawal penggajian kanak-kanak, orang muda dan wanita.
 • Mengendalikan persoalan-persoalan dan rayuan daripada para majikan, pekerja, kesatuan sekerja serta masyarakat umum mengenai hal ehwal perburuhan.

 

ii) Perkhidmatan Pekerjaan

 • Pendaftaran dan penempatan pencari-pencari kerja.
 • Bimbingan kerjaya dan khidmat nasihat.
 • Mengendalikan urusan berkaitan mobiliti pekerja tempatan.
 • Mengadakan lawatan kemajuan
 • Memproses permohonan bagi Lesen Agensi Pekerjaan Swasta

 

Page generated in 0.06332 seconds.