FUNGSI

  • Mengendalikan pendaftaran dan penempatan pencari kerja
  • Menyediakan perkhidmatan bimbingan kerjaya kepada penuntut-penuntut dan pencari kerja
  • Menguatkuasakan Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981
  • Mengawasi agensi-agensi pekerjaan swasta
  • Mewujudkan satu perkhidmatan maklumat pasaran buruh yang berkesan

OBJEKTIF BAHAGIAN PERKHIDMATAN PEKERJAAN

  • Menempatkan pencari kerja dan menyediakan perkhidmatan pekerjaan yang berkaitan
  • Mengumpul, menganalisis dan menyebarkan maklumat pasaran buruh.

CARA-CARA PENDAFTARAN PENCARI KERJA

  • Datang sendiri ke Jabatan Tenaga Kerja Sabah (Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan) yang terdekat
  • Lawati Portal Jobsmalaysia
Page generated in 0.06701 seconds.