FUNGSI
 • Mengendalikan pendaftaran dan penempatan pencari kerja
 • Menyediakan perkhidmatan bimbingan kerjaya kepada penuntut-penuntut dan pencari kerja
 • Menguatkuasakan Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981
 • Mengawasi aktiviti agensi-agensi pekerjaan swasta
 • Mewujudkan satu perkhidmatan maklumat pasaran buruh yang berkesan
 • Permohonan Sijil Perakuan Majikan yang telah menggunakan perkhidmatan Jobsmalaysia

OBJEKTIF BAHAGIAN PERKHIDMATAN PEKERJAAN
 • Menempatkan pencari kerja dan menyediakan perkhidmatan pekerjaan yang berkaitan
 • Mengumpul, menganalisis dan menyebarkan maklumat pasaran buruh.
PERKHIDMATAN LAIN
 • Permohonan/pembaharuan Lesen Menggaji Pekerja Bukan Pemastautin (Pembantu Rumah)

CARA-CARA PENDAFTARAN PENCARI KERJA & MENDAPATKAN MAKLUMAT KEKOSONGAN JAWATAN
 • Datang sendiri ke Jobsmalaysiadi UTC Sabah untuk menerima khidmat nasihat (menyerahkan resume)
 • Mendapatkan maklumat kekosongan jawatan
 • Lawati Portal Jobsmalaysia, daftar sebagai pencari kerja, dan membuat carian majikan / carian kekosongan
 • Mengikuti perkembangan (temuduga terbuka, karnival pekerjaan, dan sebagainya) Unit Perkhidmatan Pekerjaan JTK Sabah di UTC Kota Kinabalu, melalui Facebook Rasmi unit, iaitu Jobsmalaysia Sabah

 

HUBUNGI KAMI 

Jobsmalaysia Jabatan Tenaga Kerja Sabah 
Tingkat 9, Menara Pusat Transformasi Bandar (UTC) Kota Kinabalu

 

email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           tel - 088 235323 / 324         fax - 088 235322

Page generated in 0.07361 seconds.