PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

JABATAN TENAGA KERJA SABAH

BAGI BULAN OGOS 2016     

BIL

AKTIVITI

PERATUS

PENCAPAIAN

1

Melaksanakan pemeriksaan ke tempat-tempat pekerjaan mengikut sasaran tahunan yang telah ditetapkan dan mengeluarkan 100% notis pematuhan daripada bilangan ketidakpatuhan yang ditemui.

103% , Notis (40%)

2

Menyelesaikan semua aduan buruh dalam tempoh 21 hari dari tarikh kes dikendalikan

59%

3

Menyelesaikan setiap kes buruh dalam tempoh 45 hari daripada tarikh kes diselesaikan

85%

4

Menyelesaikan semua kes tuntutan pampasan pekerja seperti berikut:

I) Kes Hilang Upaya Sementara (HUS) dalam tempoh 7 hari dari tarikh maklumat lengkap diterima

81%

ii) Kes Hilang Upaya Kekal (HUK) dan Maut dalam tempoh 7 hari dari tarikh maklumat lengkap diterima

95% (M)  78% (HUK)

5

Memproses dan mengeluarkan lesen untuk menggaji pekerja bukan pemastautin dalam tempoh 3 hari selepas menerima permohonan lengkap daripada majikan

96%

6

Mendaftar kes di mahkamah dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan izin pendakwaraya

100%

7

Memproses dan menyelesaikan semua permohonan permit dalam tempoh 45 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima

88%

8

Membantu menempatkan pencari kerja sebanyak 5% daripada KPI YB Menteri sebanyak 260,000 penempatan

114%

9

Memberi maklumbalas terhadap aduan dalam tempoh 3 hari dan mengemukakan laporan lengkap dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima

100%

Page generated in 0.06638 seconds.